İŞ HAYATINDA DEĞERLİ HİSSETMEK

İş yaşamında değerli hissetmek konusu oldukça önemli ve çalışanların motivasyonu üzerinde derin etkiler bırakabilir.

Bu konuda hem işverenlerin hem de çalışanların bu önemli konuyu anlamaları gerekiyor.

İş yaşamında değerli hissetmek, çalışanların motivasyonunu artırmak ve iş performansını ve aidiyeti yükseltmek için kritik bir faktördür. Bu yazıda, bu önemli konuyu ele alacak ve iş dünyasında değerli hissetmenin sağladığı avantajları inceleyeceğiz.

1- Değerli Hissetmenin Önemi:

Çalışanların kendilerini değerli hissetmeleri, sadece bireysel memnuniyetle sınırlı kalmaz, aynı zamanda şirketin genel performansına da olumlu etkilerde bulunur. Araştırmalara göre, değerli hisseden çalışanlar, işlerine daha fazla bağlanır ve daha yüksek bir performans sergiler.

Başka bir araştırmada, insanların yüzde 77’sinin işlerinden memnun olmadığını ortaya koyar. Gallup ayrıca bu keyifsiz işgücünün işverenlere maliyetinin, kaybedilen verimlilik nedeniyle 350 milyar dolardan fazla olduğunu ortaya koyuyor.

2- Psikolojik Boyut:

Değerli hissetmek, psikolojik sağlığımız üzerinde derin etkilere sahiptir. İnsanlar, başkaları tarafından anlaşıldıklarını ve takdir edildiklerini hissettiklerinde, özsaygıları artar ve bu da iş performansına olumlu bir katkı sağlar.

Seligman ve Csikszentmihalyi, Sheldon ve King gibi araştırmacılar pozitif psikolojinin; bireylerin gelişmesine, motivasyon kaynaklarını bulmalarına, kapasitelerini ve potansiyellerini keşfedip benimsemelerine, tüm sıkıntılara rağmen yaşanabilir bir hayat amacına ulaşmasındaki olumlu katkıya vurgu yapmışlardır (Bissessar, 2014, s. 37).

3İşverenler İçin Stratejiler:

İşverenlerin, çalışanlarına değerli hissettirmek için kullanabilecekleri çeşitli stratejiler vardır.

  • Geri bildirim kültürünü geliştirmek,
  • Başarıları ödüllendirmek,
  • Açık iletişimi teşvik etmek,

Değerli hissetme konusunda etkili yöntemler arasında yer alır.

Ödül, bireyin kendi bakış açılarına göre davranış sıklığını artıran herhangi bir olay olarak tanımlanabilir. Bu tanım ödülü, bireyin davranışını nasıl yönlendirdiği ile ilgili olarak belirlenmiştir. Colin Pitts ödülü, “bir görevi yapmak, bir hizmet vermek veya bir sorumluluğu yerine getirmek sonucu ortaya çıkan kazançlar olarak tanımlanmaktadır.” Pitts’e göre “bu görevleri düzenli olarak yerine getirmesi amacıyla anlaşma yapılmış çalışanlar için başlıca ödül ücrettir. Bununla birlikte ödül, ücretin de içinde yer aldığı bir pakettir ve ikramiyeler, emeklilik, sağlık sigortası, kar paylaşımı v.b. kazançları da içerir.” Lundy ve Cowling’e göre ödül kavramı, “hem direkt ücretleri hem de dolaylı çalışan kazanımlarını içermektedir. Bunlar, işveren tarafından çalışanlarla yaptığı sözleşmeye göre, onların çabaları ve becerileri için yapılan ödemelerdir ve dışsal ödüller olarak adlandırılırlar. Ancak örgütsel ödüller statü, takdir tanımı, şirket üyeliği, güvenlik, kariyer, gelişim, bireye verilen değer hissi ve başarma duygusu gibi içsel ödülleri de kapsamaktadırlar (Yürür, 1998).

4Çalışanların Rolü:

Çalışanlar da kendi değerlerini ve katkılarını anlamak konusunda sorumluluk taşırlar. İş yaşamında değerli hissetmek, sadece dışsal faktörlere bağlı değildir; aynı zamanda bireyin kendi değerlerini tanıması ve bu değerlere uygun bir şekilde hareket etmesiyle de ilgilidir.

Kendini tanıma (self-knowledge); “benlik, özyeterlik, özsaygı, özgüven” ve “kişisel özellikler, alışkanlıklar, duygular, kişisel değerler, inanç, önyargılar” gibi kavramlarla açıklanır. İçsel bir süreç olan kendini tanıma, bireyin duygularını düzenleyebilme yeteneğidir. Bu yetenek, bireyin “duygularını düzenleme, hisleriyle rahatça deneyebilme, durumları üzerinde düşünceli şekilde meşgul olma kapasitesi” gibi içsel süreçlerine karşılık gelmektedir. Ghorbani, Ghramaleki ve Watson kendini tanımayı “psikolojik ve davranış düzenlemesi” olarak nitelendirir. Bu şekilde, kendini daha iyi tanıma eğiliminde olan bireylerin davranışlarını şekillendirmesi, özerk bir birey olabilmesi, çevresiyle olan iletişimlerinde bir denge oluşturması sağlanmış olur. Bu şekilde, başkalarıyla pozitif yönde etkileşim kurabilirler.

5- Başarı Öykünüzü Yazın

Çalışanlara değer veren şirketler genellikle iş dünyasında başarılı olmanın ve sürdürülebilir bir büyüme elde etmenin önemli bir anahtarıdır. Bu şirketler, çalışanlarına saygı gösterir, onları dinler ve güçlü iletişim kanalları sağlar. Bu şirketler, çalışanların bireysel ve profesyonel gelişimine yatırım yaparlar. Bu yatırımlar, eğitim programları, mentorluk fırsatları, performans geri bildirimleri ve kariyer planlaması gibi çeşitli şekillerde gerçekleşebilir.

Bir şirketin başarılı olması sadece müşteri kitlemizi genişletmekle değil, aynı zamanda içerideki ekipleri motive ederek ve onlara değer vererek elde edilebilir. Bu nedenle, şirketinin müşteri kitlesini ve kazancını artırırken çalışanlarını da düşünmek önemlidir.

Sonuç olarak iş yaşamında değerli hissetmek, bir şirketin başarısı ve çalışanların mutluluğu için kritik bir unsurdur. Bu yazıda ele alınan konular, işverenlerin ve çalışanların bu önemli konuyu anlamalarına yardımcı olabilmek ve iş yaşamında daha sağlam bir bağ oluşturmalarına katkı sağlamayı amaçlamıştır.

Kaynak,

  • https://hrdergi.com/takdir-edilmeyen-calisan-strese-giriyor-kendini-degersiz-hissediyor
  • https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1274511
  • https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/183380
  • https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/674065

Kurumların Hedeflerine Ulaşması İçin Varız.

Leave a Comment

Your email address will not be published.